Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament?

El responsable del tractament de les seves dades és Marc Calleja López, amb adreça de contacte al c/ President Francesc Macià 53, 5è 4a, 17190, Salt (Girona) (d’ara endavant, “el Titular“).

2. Per a què fa servir el Titular les seves dades personals?

El Titular fa servir les seves dades personals per atendre les seves sol·licituds d’informació, consultes i/o suggeriments.

3. Per què utilitza el Titular les seves dades personals?

La base jurídica que permet al Titular processar les seves dades personals és el consentiment que vostè dona quan fa sol·licituds de informació o consultes a l’adreça de contacte del Titular.

4. Durant quant de temps conserva el Titular les seves dades personals?

El Titular només tractarà les seves dades personals fins que la seva sol·licitud d’informació i/o el seu suggeriment hagi estat respòs. Un cop atesa la seva sol·licitud, el Titular conservarà les seves dades personals fins que s’esgotin els terminis de prescripció de les responsabilitats derivades del tractament de les seves dades. El termini serà, com a mínim, de cinc anys.

5. Amb qui comparteix el Titular les seves dades personals?

Les dades tractades per MARC CALLEJA LÓPEZ podran ser comunicades a tercers quan així ens obligui una previsió legal.

Així mateix MARC CALLEJA LÓPEZ compta amb proveïdors de serveis per als quals és necessari realitzar comunicació de dades en diferents àrees empresarials (administració, comptabilitat, fiscalitat, màrqueting, laboral…). La relació amb aquestes empreses està regulada segons l’article 28 de l’Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de Parlament Europeu i de Consell (RGPD). Les dades accedides des d’aquestes empreses només seran utilitzades per a la finalitat empresarial necessària, no sent conservades per a qualsevol fi ulterior.

6. Quins son els seus drets quan ens fa arribar les seves dades personals?

DRET CONTINGUT CANAL D’ATENCIÓ
Accés Pot consultar les seves dades, incloses als fitxer del Titular. hola@www.marccalleja.com
Rectificació Pot modificar les seves dades personals quan siguin inexactes. hola@www.marccalleja.com
Supressió Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. hola@www.marccalleja.com
Oposició Pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin processades. hola@www.marccalleja.com
Portabilitat Pot rebre, en format electrònic, les dades personals que hagi donat al Titular, així com transmetre-les a una altra entitat. hola@www.marccalleja.com
Limitar el tractament Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades,
  • Si el tractament fos il·lícit i vostè s’oposés a la supressió de les seves dades,
  • Quan el Titular no necessita tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions,
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, metre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
hola@www.marccalleja.com

Així mateix, pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament anterior i/o exercir els seus drets, enviant una sol·licitud a hola@www.marccalleja.com

indicant a l’assumpte “Protecció de dades – Marc Calleja López”. Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment, ha de fer-nos arribar una còpia del seu DNI o de qualsevol altre document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o qualsevol altra autoritat competent.

7. Contingut incrustat d’altres llocs web

Aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estigués visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades seves, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitorar la interacció amb el contingut incrustat, incloent-hi la traça de la interacció amb aquest si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.