Reportatge a CIU Riudellots

  • ciu-riudellots

Aquest passat mes de març es van realitzar les fotografies promocionals del partit polític CiU de Riudellots.

Aquestes fotografies s'utilitzaran per la campanya promocional de les eleccions municipals 2015.